Cadastru,carte funciara, lucrari topografice.

Cadastru

Cadastru = identificarea, înregistrarea şi reprezentarea cartografică a corpurilor de proprietate (imobile, terenuri), respectiv constituirea oficială a unei evidenţe tehnice;

     Pentru intocmirea documetației de cadastru vă punem la dispoziție vasta noastră experiență, cunoștințele tehnice și juridice necesare realizării acestora.

Documentațiile de cadastru se pot realiza pentru*:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;
 • documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în
  sistemul integrat de cadastru și carte funciară:
  – înscriere/radiere construcții;
  – modificare limită;
  – modificare suprafață;
  – actualizare categorii de folosință/destinații pentru o parte din imobil;
  – repoziționare;
  – identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate
  în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil;
  – actualizarea altor informații cu privire la imobil;
 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât
  cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în
  cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentație de prima înregistrare UI;
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru dezlipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Prin imobil se înțelege apartament, teren, teren și construcție. Se pot realiza planuri situație, trasări limite imobil, trasări limite construcții, expertize extra judiciare.

Nota: *operatiuni conform Ordin al Directorului General al ANCPI nr. 700 / 09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara.